Forbrukslån

Man kan ta opp forbrukslån når man er fylt 18 år. Bankene står fritt til å sette aldersgrenser for søkere så lenge grensen ikke settes under 18 år. Det er lovbestemt at alle som skal handle på kreditt eller låne penger må være av myndig alder. Følgelig er det banker som opererer med 18 år som aldersgrense. Det finnes også banker som opererer med 25 år som minstealder for lånesøkere.
Aldersgrensen på et forbrukslån medfører ingen spesielle ulemper, men det er gjerne de yngste søkerne som får de dårligste rentevilkårene. Dette er tilfelle fordi renten fastsettes på bakgrunn av søkernes økonomi. Hvis man er 20 år gammel, har man sannsynligvis ikke hatt spesielt høy inntekt de siste par årene. Dessuten anser de fleste banker personer i denne aldersgrupperingen som risikokunder og derfor vil man oppleve at et forbrukslån for en i starten av tyveårene vil bli nokså kostbart for ikke å si risikabelt.
Det er likevel fordeler med å ta opp et forbrukslån når man er rundt 20 år. Dersom man søker om en relativt liten sum penger, vil man kunne slippe unna med akseptable betingelser. Når man likevel er såpass ung, er det betimelig å spørre seg selv hva man skal med et forbrukslån. Planlegging og betenkning er som alltid nøkkelord, også for de yngre av oss.